Máy thử trạm chuyển đổi một chiều
Máy thử trạm chuyển đổi một chiều

Đây là hệ thống ghi nhiễu di động với màn hình hiển sóng - oscilloscope. Bạn có thể quan sát tổng thể các tín hiệu sóng trong thời gian thực và bất đầu ghi tại mọi thời điểm mà bạn muốn. Thời gian ghi tối đa là 3600 giờ.

Model PAC2000B (Gắn cố định)
Model PAC2000B (Gắn cố định)
Các bộ khuếch đại model PAC2000/ PAV120B, PA60B, PA30C là các bộ khuếch đại công suất chất lượng cao được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống mô phỏng công suất. Được công nhận là về độ chính xác cho dòng cao và áp cao, thiết bị dùng được cho mọi loại tải dung và tải cảm.