Máy phân tích và chẩn đoán CT/PT
Máy phân tích và chẩn đoán CT/PT

Các thiết bị thử nghiệm CT/PT thế hệ mới dựa trên phương pháp biến tần và tần số thấp, làm giảm đáng kể khối lượng thiết bị  và nâng cao dải thử nghiệm điểm bão hòa. Chỉ với một nút bấm có thể thực hiện tất cả các phép thử như kích từ, điện trở cuộn dây, cực tính, sai số pha, tỉ số..v..v..

 

 

PCT200i
PCT200i
Thiết bị thử nghiệm CT/PT tự động với màn hình hiển thị LCD cỡ lớn và hệ thống nút điều khiển. Có thể dùng để thử nghiệm mọi loại CT. Thực hiện tất cả phép thử chỉ với một lần bấm nút.
PCT 200Ai
PCT 200Ai
Thiết bị thử nghiệm CT/PT tự động với màn hình hiển thị LCD cỡ lớn và hệ thống nút điểu khiển. Có thể dùng để thử nghiệm mọi loại CT. Thực hiện tất cả các phép thử chỉ với một lần bấm nút.