PCT200i
CT/PT analyzer
1
2
3
4
Thiết bị thử nghiệm CT/PT tự động với màn hình hiển thị LCD cỡ lớn và hệ thống nút điều khiển. Có thể dùng để thử nghiệm mọi loại CT. Thực hiện tất cả phép thử chỉ với một lần bấm nút. 
Features
 • Thử nghiệm CT theo tiêu chuẩn IEC60044-1/6
 • Có thể thử nghiệm mọi loại CT, bao gồm cả CT loại bushing và GIS
 • Một phép thử có thể thu được tất cả thông số của CT
 • Thời gian thử nhanh đối với phép thử kích từ
 • Thử điểm bão hòa 10kV: 50s
 • Thử điểm bão hòa 1kV: 15s
 • Kiểm tra tỉ số tới 30,000:1
 • Kiểm tra điểm bão hòa tới 30,000V
 • Tích hợp các chức năng thử nghiệm PT
 • Kết quả thử nghiệm có thể lưu vào flash disk
 • Có thể lựa chọn tạo các báo cáo dưới dạng Excel
 • Màn hình hiển thị LCD cỡ lớn
 • Khối lượng : 11kg
Main Specifications
无标题 1

Điện áp đầu ra

0-120V

Dòng điện đầu ra

0-15A

Kiểm tra tỉ số

 

Dải đo

30,000:1 - 45,000:5

Độ chính xác

0.1%

Kiểm tra điểm bão hòa

max. 30,000V

Đo phụ tải

 

Dải đo

0.05-200 ohm

Độ chính xác

±0.1%±1mΩ

Đo điện trở cuộn dây

 

Dải đo

0.05-200 ohm

Độ chính xác

±0.1%±1mΩ

Kiểm tra góc lệch pha

 

Độ chính xác

3 min

Độ phân giải

0.1 min

Các chức năng kiểm khác

 

Hệ số giới hạn chính xác

Hệ số an toàn thiết bị

Từ dư

Hằng số thời gian thứ cấp

Cảm kháng chưa bão hòa

Cảm kháng bão hòa

Hệ số ngắn mạch đối xứng

Điện áp giới hạn chính xác

Hệ số kích thước quá độ

Sai số đỉnh tức thời

Sai tố tổng hợp

Kích thước

470×200×245mm (W×H×L)

Khối lượng

11kg