NS601
Máy thử relay thông minh
Máy phân tích tín hiệu số cầm tay NS601 được thiết kế đặc biệt cho thiết bị tín hiệu quang. Máy phân tích relay tín hiệu quang này bao gồm chức năng: đồng hồ vạn năng, đo dạng sóng, đo sóng hài và phân tích cực tính CT… để dò và phân tích tự động các báo cáo với định dạng IEC61850-8-1, IEC61850-9-1, IEC61850-9-2/LE, và IEC60044-8. Với trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ NS 601 là công cụ phát hiện sự cố lý tưởng cho trạm điện.
Tính năng

  •  Dò tin nhắn
  •  Lấy mẫu

              Phân tích:                                               
              1. Hiển thị các thông số tin nhắn lấy mẫu
              2. Phân tích thông tin trạng thái tin nhắn theo thời gian thực
              3. Thu tín hiệu đồng thời từ hai MU
              4. Chức năng hiện sóng
              5. Hiệu chuẩn cực tính

  • GOOSE

              Phân tích:                                               
             1. Dò thông tin GOOSE tự động
             2. Phân tích các thông số tin nhắn GOOSE
             3. Hiển thị dữ liệu GOOSE theo thời gian thực
             4. Hiển thị thông tin thay đổi tin nhắn GOOSE
 

Thông số kỹ thuật chính