FT3000
 Máy thử trạm chuyển đổi một chiều
Xác định tự động, chính xác đặc tính tần biên độ và tần góc pha của bộ lọc công suất. Tự động đo bộ lọc công suất theo các thông số điện kháng, điện dung và điện trở. Bù và đo dòng không cân bằng của hệ thống tụ từ 0.01mA đến 10mA
Tính năng
Thông số kỹ thuật chính