PCT 200Ai
current transformer test set PCT 200AI
Thiết bị thử nghiệm CT/PT tự động với màn hình hiển thị LCD cỡ lớn và hệ thống nút điểu khiển. Có thể dùng để thử nghiệm mọi loại CT. Thực hiện tất cả các phép thử chỉ với một lần bấm nút.  
Tính năng
Thông số kỹ thuật chính