Model PA30Bi-H (gắn cố định)
 Tủ khuếch đại mô phỏng thời gian thực
Tính năng
Thông số kỹ thuật chính
无标题 1
Dòng đầu ra 3 X 0~30A Hiệu dụng
Công suất tối đa >450VA(30A output)
Tín hiệu đầu vào 0~7V RMS(± 10Vp-p)
Độ chính xác dòng 0.2%(0.5A-60A)
Độ chính xác dòng thực tế < 0.1%
Trở kháng so lệch đầu vào 20k ohm
Độ khuếch đại 4 A/V
Tỷ lệ méo sóng hài ≤0.2%
Tuyến tính ≤0.2%
Độ chính xác pha 0.2°
Dải tần DC-5kHz±1dB
Bước < 20us
Độ trễ đầu vào/ra < 20us
Đầu ra điện áp 4 X 0~120V RMS
Công suất đầu ra điện áp tối đa >60VA(120V output)
Tín hiệu vào 0-7V RMS
Độ chính xác điện áp <0.1%(5V-120V)
Độ chính xác điện áp thực tế <0.05%
Trở kháng đầu vào so lệch 20k ohm
Độ khuếch đại 20V/V
Tỷ lệ méo sóng hài ≤0.1%
Tuyến tính ≤0.1%
Độ chính xác pha 0.2°
Dải tần DC-5kHz±1dB
Bước < 20us
Độ trễ đầu vào/ra < 20us
Nguồn cấp 3 phase 380V AC 50/60 Hz
Khung 4U 19 inches