Model PAC60Ti (Gắn cố định)
 Tủ khuếch đại mô phỏng thời gian thực
Tính năng
Thông số kỹ thuật chính
  Trạng thái ổn định Trạng thái quá độ *
Dòng đầu ra 6 X 0~30A hiệu dụng 6X 0~60A hiệu dụng
Công suất tối đa 6X210VA(30A đầu ra) 6X300VA(60A đầu ra)
Tín hiệu đầu vào 3X400VA(60A đầu ra) 3X600VA(120A đầu ra)
Độ chính xác dòng 2X600VA(90A đầu ra) 2X800VA(180A đầu ra)
Độ chính xác dòng thực tế 0~7V RMS(± 10Vp-p)
Trở kháng so lệch đầu vào  0.2%(0.2A-30A)
Độ khuếch đại < 0.1%
Tỷ lệ méo sóng hài 20k ohm
Tuyến tính 8 A/V
Độ chính xác pha  ≤0.2%
Dải tần ≤0.2%
Bước 0.2°
Độ trễ đầu vào/ra DC-3kHz±1dB
Dòng đầu ra  ≤80 us
Công suất tối đa < 80us
Nguồn 3 pha 380V AC 50/60 Hz
Khung 4U 19 inches
( *: thời gian phát là 2 giây)